Tanulmányi eredményünk

2016/2017-es tanév I. félév eredményei

Tantárgy Alsó tagozat átlaga Felső tagozat átlaga Iskola átlaga
Magatartás 4,70 4,68 4,69
Szorgalom 4,69 4,46 4,56
Magyar nyelv 4,46 4,25 4,35
Magyar irodalom 4,64 4,40 4,51
Hit- és erkölcstan 4,97 4,80 4,88
Matematika 4,51 4,08 4,28
Angol nyelv 4,56 4,42 4,46
Környezetismeret 4,68 ----- 4,68
Természetismeret ----- 4,49 4,49
Történelem ----- 4,28 4,28
Informatika ----- 4,77 4,77
Fizika ----- 4,10 4,10
Kémia ----- 4,21 4,21
Biológia ----- 4,11 4,11
Földrajz ----- 4,19 4,19
Ének-zene 4,94 4,96 4,95
Rajz 4,82 4,99 4,91
Technika 4,87 4,98 4,93
Testnevelés 4,91 4,80 4,85
Egyházi ének 5,00 4,97 4,99
Hon- és népismeret ----- 4,38 4,38
Tanulmányi átlag 4,75 4,55 4,64
KITŰNŐK SZÁMA 95 36 131
BUKÁSOK SZÁMA 0 0 0