Általános Iskola

Nagy Attila igazgató, tanító, tanár
Hunyadiné Kalecsár Mária felső tag. ig. helyettes, tanító, tanár
Ráski Lászlóné alsó tag. ig. helyettes, tanító
Balga Zoltánné tanító
Balla Anikó tanító
Balláné Kerekes Katalin tanár (ének-zene)
Birkás Józsefné tanító, ref. hitoktató
Dr. Darainé Juhász Bernadett tanár (magyar-angol)
Dr. Fodor Bertalanné tanító
Fodorné Varkoly Mária tanító
Fojtánné Miszkuly Szilvia tanító
Grolmuszné Kovács Magdolna tanár (magyar-angol)
Haranginé Nagy Ágnes tanár (matematika, informatika, technika)
Horkay Ibolya tanító,tanár, könyvtáros
Hubicska Zsuzsanna tanító, ref. hitoktató
Jófalvi Viktória Anna tanító, fejl.pedagógus
Katonáné Gyülvészi Ágnes tanár (földrajz, testnevelés)
Kerchner Orsolya tanár (matematika, informatika)
Kovács Gyula tanár (testnevelés)
Molnárné Veres Angelika tanár (magyar-angol)
Nagy Sándor tanár (biológia, kémia)
Nagyné Szűcs Zsuzsanna tanító
Nemes-Bernáth Piroska tanító, ref. hitoktató
Orbánné Baksy Zsuzsanna tanító, tanár (angol)
Papp Julianna Nóra tanító
Pálffy Anikó tanár (földrajz, testnevelés)
Poczkodi Edit tanító
Rácz Vera vallástanár, iskolalelkész
Soósné Vehofsits Éva tanár (angol)
Szabó László Ferencné tanár (matematika, technika, informatika)
Szántó Soltész Márta tanító
Szitka Szabolcsné tanár (történelem, angol)
Takács Ildikó tanító
Tóth Csabáné tanár (magyar nyelv és irodalom)
Tóth Zoltánné tanár (fizika, technika, hittan)
Tóthné Csombordi Anett (tartósan távol) tanító, ref. hitoktató
Tökölyi Erika tanító, tanár
Varga Ágnes tanár (magyar, történelem)
Újfaludi Natália tanár - óraadó

Erdész Úti Tagóvoda

Velezdy Zoltánné tagóvoda vezető, óvodapedagógus
Balla Ádámné óvodapedagógus
Kissné Ajzner Rita óvodapedagógus
Dr. Kőhalmi Györgyné óvodapedagógus
Lévay Gábor Csabáné óvodapedagógus
Mádainé Nagy Zsófia (tartósan távol) óvodapedagógus
Nyíriné Kóczi Erika óvodapedagógus
Szabóné Hegedűs Krisztina (tartósan távol) óvodapedagógus

Görgey Úti Tagóvoda

Kerekesné Tóth Éva tagóvoda vezető, óvodapedagógus
Gömze Eszter óvodapedagógus
Petőné Szalóczy Johanna óvodapedagógus
Zsofnyákné Sólyom Imola mb. óvodapedagógus