Az óvoda bemutatása

Vezér igénk: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” Mk.10,14.

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működő közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény.

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda, Erdész úti Tagóvodája 1993-tól református, keresztyén szellemiségben neveli a rábízott 3-6-7 éves gyermekeket. Óvodai nevelésünk feladatait a Református Óvodai Keretprogram szerint dolgoztuk ki, figyelembe véve az Országos Óvodai Alapprogram elvárásait.

Pedagógiai hitvallásunk

- A református-keresztyén értékrend személyiségfejlesztő hatásával, a gyermekek fejlődésének, pozitív személyiségjegyeinek támogatása, erősítése.

- Befogadó, feltétel nélküli szeretettel fordulni a gyermekekhez és a családokhoz.

- Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve, kialakítani a gyermekekben a helyes önértékelést és értékrendet.

- A gyermekekben rejlő tehetség kibontakozásának elősegítése, esetleges hátrányok csökkentése.

A tárgyi, szakmai feltételek adottak, az óvodapedagógusok a református keresztyén értékrend szerint végzik értékes, szeretetteljes nevelőmunkájukat.

Gyermekközösségünk létszáma 2016/2017 nevelési évben: 76 fő, 3 csoporttal működünk, mely osztott kis, középső és nagycsoport.

Óvodánk épülete családias jellegű, esztétikus, otthonos. Udvarunk fái, bokrai, kiskertje lehetőséget ad a környezetünk folyamatos felfedezésére, megismerésére, megszerettetésére. Udvari játékaink sokoldalúan fejlesztik a gyermekek egészséges életmódját és kielégítik gyermekeink mozgásigényét. Pl. Kombinált mászóka, kisvonat, babaház, filagória, stb. Mivel közel vagyunk Lillafüredhez, a Csanyik - völgyhöz, és a Vadas-parkhoz, ezért minden adottságunk megvan tágabb környezetünk megismerésére, a teremtett világ szépségének felfedezésére, védelmére.

Óvodánknak saját konyhája van, óvodás gyermekeinket egészséges életmódra neveljük azzal is, hogy reformétkeztetést kínálunk számukra. Lehetőség van a különböző ételallergiában szenvedő gyermekek ellátására is. /Tej, tojás érzékenység, laktóz probléma, stb./

A gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődését a családi neveléssel együttműködve segítjük elő. A tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztését megalapozzuk annak érdekében, hogy óvodásaink kiegyensúlyozottan fejlődő, önálló, iskolát váró gyermekek legyenek, akik képesek egyházi, felekezeti vagy egyéb fenntartású iskolában is megállni a helyüket. A Református Általános Iskolával nagyon jó kapcsolatunk van, ismerjük egymás munkáját, örülünk a közös munka sikereinek. Olyan programokat tervezünk, ahol a pedagógus és a gyermekek egyaránt megérzik az összetartozás jó kisugárzását, ízét. /Iskolalátogatás, játékos-foglalkozások, Szülői találkozók stb./

Minden évben különböző versenyeken veszünk részt: ovis tornaverseny, matematika verseny, versmondó és rajzverseny, ahol jó eredményeket, dicséretes helyezéseket érnek el gyermekeink.

Óvodánk az alábbi lehetőségeket kínálja a nevelési időben és azon túl:

  • néptánc
  • játékos, képességfejlesztő angol ovi
  • zeneovi
  • balett

2017. év elejétől indítjuk be az iskolaérettség szintjének mérésére, a különböző részképességek fejlesztését elősegítő innovatív pedagógiai eszköz használatát, a DIOO-t. /Digitális Okos Játék Óvodásoknak/ A 21. század modern technológiáinak felhasználásával is igyekszünk minél hatékonyabban és játékosabban fejleszteni gyermekeink készségeit, képességeit.

Az óvodai felvétel érdekében, kérjük az óvodánk iránt érdeklődő családokat, szíveskedjenek személyesen megkeresni bennünket. A személyes találkozás további lehetőséget biztosít az óvoda megismerésére, a felvétellel összefüggő teendők megbeszélésére.

Szeretettel várjuk a gyermekeket, a családokat!

Velezdy Zoltánné tagóvoda vezető