A következő link az euprojektek.hu oldalra feltöltött képekkel mutatja be a projekt megvalósulását.http://www.euprojektek.hu/mdrfi
 

A projekt tartalma és a megvalósítás lépései
(a legrégebbi események legalul olvashatók)

Pályázat száma: TÁMOP 3.1.4-12/2-2015-0510
A projekt címe: Innováció és megújulás a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda nevelő-oktató munkájában
Projekt helyszín 3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 14.
Projekt helyrajzi szám: 30500/1
Igényelt támogatás: 59.305.916,- Ft
Pályázat benyújtásának dátuma: 2012. szeptember 24.
Megítélt támogatás: 59.305.916,- Ft
Elfogadott projekt összköltség: 59.305.916,- Ft

Tervezett és megvalósult tevékenységek

(a legrégebbi tevékenység legalul olvasható)

2015. november 18-19. PROJEK ZÁRÓ ELLENŐRZÉSE

2015. március 30. - PROJEKT ZÁRÓRENDEZVÉNY       >>>FOTÓK

2015. február 19-21. KÉPZÉS - IKT eszközök a tanítás-tanulás szolgálatában a tanórán
Képzésben résztvevők száma: 1 fő
A képzés célja: az IKT eszközök megismerése és gyakorlati alkalmazásuk elősegítése, az interaktivitás megvalósítása az eszközök segítségével.

2015. február 4-6. KÉPZÉS - Pályaorientáció: miben és hogyan tud segíteni a pedagógus a pályaválasztásban?
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja: a résztvevők megismerkedjenek a pályaorientáció jelentőségével és szerepével az iskolai rendszerben; megismerkedjenek a pályaorientáció tartalmi összetevőivel (önismeret, pályakép, pályaválasztás, pályaismeret, jövőismeret); megismerkedjenek a pályaválasztással kapcsolatos döntési mechanizmusokkal és a döntés előkészítési módszerekkel (pályaorientációs foglalkozás és konzultáció)       >>>FOTÓK

2015. január 14-16. KÉPZÉS - A közösségi szolgálatra való felkészítés módszerei: közösségfejlesztés, együttműködés fejlesztés, kooperáció
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja: a résztvevők megismerjék és értelmezni tudják a kommunikáció egyes fajtáit; elsajátítsák az egyértelmű üzenetátvitel technikáit; megismerjék az együttműködés-fejlesztési technikákat; megismerjék a megállapodáskötési módszereket.         >>>FOTÓK

2015. január 15. JÓ GYAKORLAT ÁTVÉTELE
A jó gyakorlat címe: Dráma a tanulás szolgálatában
A jó gyakorlat gazdája: Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2014. december 11-13. KÉPZÉS - A táncművészet személyiségfejlesztő hatása
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. december 4-6. KÉPZÉS - Tanulási és magatartási zavarok felismerése, kezelése serdülő korban
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. december 4-6. KÉPZÉS - Tehetséggondozás gazdagító programokkal
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. december 4-5., 12-13. KÉPZÉS - A tanulást elősegítő tanítás - módszertani továbbképzés pedagógusoknak
A képzésben résztvevők száma: xxxx fő
A képzés célja: a tanulást elősegítő tanítás érdekében résztvevőket olyan szemlélettel, konkrét eljárásokkal megismertetni, amelyek segítségével a fejlesztési célok hatékony megvalósulását segítő módszereket, tevékenységeket és feladatokat tudnak tervezni saját tanulócsoportjaik, tanulóik számára a Nemzeti Alaptanterv szellemében végezve pedagógusi munkájukat.     >>>FOTÓK

2014. november 21-22., december 12. KÉPZÉS - A habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. november 21. 4. EGÉSZSÉGNAP    >>>FOTÓK

2014. november 6-8. KÉPZÉS - Folyamatosság és átmenet az általános iskola és a középiskola között az angol nyelv oktatása terén
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. október 15-17. KÉPZÉS - Családpedagógia - segítő szerep az iskolában
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja: a résztvevő pedagógusoknak nyújtson olyan ismeretet a családok működésével kapcsolatban, mely az oktatásban és nevelésben alkalmazva hatékony segítséget ad a családban élő gyermek fejlesztéséhez - különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre -, a problémamegoldáshoz, serdülők családi életre neveléséhez.    >>>FOTÓK

2014. október 13-16. WORKSHOP - elsősegély-nyújtási tanfolyam gyermekeknek
Résztvevő tanulók száma: 4x60 fő   >>>FOTÓK

2014. szeptember 22-26.,29-30.,október 1-3. WORKSHOP - Családi életre nevelést célzó program gyermekeknek
Résztvevők száma: 20x28 fő   >>>FOTÓK

2014. szeptember 18-20. KÉPZÉS - Jövőorientált-egészségtudatos testnevelés: a rekreációs és élethosszig tartó mozgáskultúra kialakítása az áramlatélményen keresztül (flow) a testnevelés és sport műveltségterület eszközeivel
Képzésben résztvevők száma: 4 fő

2014. szeptember 15-27. KÉPZÉS - A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az egészségre nevelés eszközeinek segítségével
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. szeptember 11-13. KÉPZÉS - Új törekvések a pedagógus gyermek- és ifjúságvédelmi valamint családtámogatási feladatainak ellátásában
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. szeptember 9-12. 2. NYELVI TÁBOR Budapest   >>>FOTÓK

2014. augusztus 27-29. KÉPZÉS A hon- és népismeret projektszemléletű és élményalapú oktatása
Képzésben résztvevők száma: 2 fő

2014. augusztus 21-23. KÉPZÉS - Tanulási és magatartási problémák felismerése és kezelése a pedagógiában
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja: a résztvevők megimserkedjenek a tanulási zavarok alaptípusaival és diagnosztikus kritériumaival; megimserkedjenek a tanulási zavarokat jellemző gyakori tünetekkel és képessé váljanak arra, hogy ezeket felismerjék és értelmezni tudják; definiálni tudják a tanulási- és magatartási zavarokkal összefüggő tanári kompetenciákat.

2014. június 30. - július 2. KÉPZÉS - A testtartásjavítás módszerei tanítók és testnevelők számára (A biomechanikailag helyes testtartás kialakításának lehetőségei a mindennapos testmozgás/testnevelés keretében
Képzésben résztvevők száma: 1 fő

2014. június 30. - július 3. 3. TERMÉSZETKÖZELI SPORTTÁBOR Velencei-tó   >>>FOTÓK

2014. június 18-20., 23-25. - KÉPZÉS - Pedagógiai kompetenciák erősítését támogató korszerű ismeretek - alapkészségek fejlesztése és személyiségfejlesztés a pedagógiában
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja: A program célja, hogy a résztvevőket megismertesse a fundamentális gondolkodási és a szabályozott kreatív gondolkodási technikákkal. A program tudatosítani és kompetenciává kívánja fejleszteni a logikai gondolkodási technikákat, hogy ezzel növelje alkalmazásuk körét és a hatékonyságot a pedagógiai folyamatok során. A program célja az, hogy a tanult gondolkodási technikákat a pedagógusok az oktatás módszertanába beépíteni legyenek képesek, megkönnyítve ezzel diákjaik tanulási folyamatát.

2014. május 30. 3. EGÉSZSÉGNAP     >>>FOTÓK

2014. május 5-6. WORKSHOP - Média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció gyermekek számára
Résztvevő tanulók száma: 2x60 fő    >>>FOTÓK

2014. április 7-9., 14-16. WORKSHOP - Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek)
Résztvevő tanulók száma: 6x50 fő    >>>FOTÓK

2014. április 4. HAGYOMÁNNYÁ TEHETŐ ISKOLAI ESEMÉNY - Öko-nap

2014. március 24. WORKSHOP - Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata)
Résztvevő tanulók száma: 60 fő

2014. május 8-10. KÉPZÉS - Élhető környezet ma és a jövőben - környezettudatos magatartásra nevelés
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja: a résztvevők megismerkedjenek a környezettudatos magatartásra való neveléssel kapcsolatos korszerű szemlélettel, kialakulásának rövid történetével, nemzetközi, európai példákkal; tisztában legyenek a környezettudatosság alapfogalmával, fő témaköreivel; legyenek tájékozottak és kritikusan szemléljék a globális és hazai környezeti kérdéseket, problémákat, válságokat; megismerkedjenek a környezettudatos magatartásra nevelés iskolai lehetőségeivel; megismerkedjenek a környezettudatos magatartásra nevelés módszertanának változatos eszköztárával, lehetőségeivel.  >>>FOTÓK

2014. április 24-26. KÉPZÉS - Saját élményű ismerkedés a drámapedagógia módszereivel - drámapedagógiai alapismeretek pedagógusoknak
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja: a résztvevők megismerkedjenek a drámapedagógiai jelentőségével és szerepével az iskolai rendszerben, annak alapfogalmaival és elméleti hátterével; megismerkedjenek a drámapedagógiai foglalkozások megtervezéséhez és a kivitelezéshez szükséges feltételekkel, annak eszközeivel; megismerkedjenek a drámapedagógia alkalmazásához szükséges alapvető önismereti tényezőkkel.  >>>FOTÓK

2014. március 27-29. KÉPZÉS - Korszerű horizontális és munkavégzési kompetenciák fejlesztése
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja, hogy olyan kompetenciákat tanítson meg a résztvevőknek, amelyekre beosztástól és munkafolyamatoktól függetlenül mindenkinek szüksége van egy munkaszervezetben. Cél az is, hogy a résztvevők jobban megismerjék önmagukat, gyengeségeiket és erősségeiket, és ezen ismeretek alapján ki tudják jelölni saját fejlesztésük útját, amiben a képzési program segítséget nyújt számukra.   >>>FOTÓK

2014. március 17-20., 25. - MINDENNAPOS TESTNEVELÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ MOZGÁSPROGRAM - gyermek ZUMBA FITNESS program   >>>FOTÓK

2014. január 28-31. 2.TERMÉSZETKÖZELI SPORTTÁBOR Bánkút   >>>FOTÓK

2014. január 23-25. KÉPZÉS A természetismeret tantárgy kísérletezésre, tanulói tevékenykedtetésre alapozott, kutatásalapú tanítása az 5-6. évfolyamon
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja, hogy a résztvevők a természetismeret tantárgy kutatásalapú tanulásának-tanításának elkötelezett, felkészült pedagógusaivá váljanak, s ehhez: megismerkedjenek a köznevelést szabályozó új tantervi rendszerrel, kiemelten a természetismeret tantárgyra is vonatkozó jellemzőkkel. Bővítsék ismereteiket a kutatásalapú tanulás-tanítás módszereinek gyakorlati alkalmazhatóságáról, a korszerű laboreszközök, eszközcsomagok és IKT eszközök alkalmazási lehetőségeiről a természetismeret tantárgy tanításában.   >>>FOTÓK

2013. december 5-7. KÉPZÉS - Konfliktuskezelés az iskola falain belül, a pedagógus mint villámhárító
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a konfliktusok kialakulásának mechanizmusával; megismerjék a konfliktus típusait; megismerjék az alapvető konfliktuskezelő stílusokat; képessé váljanak a konfliktushelyzetek viselkedéses, emocionális és kognitív aspektusait elemezni; a tapasztalati tanulás módszertanának segítségével képessé váljanak a konfliktushelyzetek hatékony kezelésére; képessé váljanak csoportos konfliktuskezelő csoportfoglalkozások munkatervének kidolgozására.   >>>FOTÓK

2013. november 19. WORKSHOP - Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását elősegítő intézményi innováció
Résztvevő tanulók száma: 2x60 fő

2013. november 8. 2.EGÉSZSÉGNAP

2013. október 22., 25. november 9. KÉPZÉS - Elsősegélynyújtási és baleset megelőzési ismeretek pedagógusoknak
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja, hogy a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok rendelkezzenek az elsősegélynyújtáshoz, illetve a baleset-megelőzéshez szükséges általános ismeretekkel. További célkitűzés, hogy az iskolán belüli, illetve az iskolán kívüli rendezvényeken felismerjék az esetleges baleseteket, rosszul léteket, és képesek legyenek sikeresen kezelni a helyzetet. A program lehetőséget biztosít az esetleges balesetek megelőzéséhez szükséges legfontosabb tárgyi és emberi tényezők megismerésére a fiatal korosztály esetében.

2013. október 8-11. 1.NYELVI TÁBOR Budapest

2013. szeptember 23., 25., 30. október 3. WORKSHOP - Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program
Résztvevő tanulók száma: 10x28 fő

2013. szeptember 17. WORKSHOP - Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata)
Résztvevő tanulók száma: 60 fő   >>>FOTÓK

2013. szeptember 2. ESZA monitoring látogatás

2013. augusztus 26-28. KÉPZÉS - Egészségnevelés, egészségfejlesztés, egészségmegőrzés a köznevelési intézményekben
Képzésben résztvevők száma: xxxx fő
Képzés célja: a résztvevőkkel ismertetni az egészségnevelés törvényi kereteit/követelményeit, az egészségnevelésben érintett intézményrendszert, civil kezdeményezéseket, a korszerű egészségnevelés, egészségmegőrzés és fejlesztés tudományos eredményeit. Mindezek alapján képessé váljanak segíteni a gyermekek testi- lelki jóllétét, egészségét - személyi higiéné -, egészségi állapotának hatékony fejlesztését.   >>>FOTÓK

2013. augusztus 21-23. KÉPZÉS - Munkafolyamatok uralása a változó közoktatásban
Képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
Képzés célja, hogy a képzésen résztvevő pedagógusok megismerjék, hogy melyek azok a kompetenciák, melyeknek elsajátítása révén képesek lesznek hatékonyan, preventív jelleggel uralni a közoktatásban jellemzően előforduló és visszatérő munkafolyamatokat. A továbbképzés végére olyan minőségrendszert ismernek meg és tudnak a gyakorlatban alkalmazni, mely kontrollpontok segítségével a hibák előzetes kiszűrését teszi lehetővé. A program célja továbbá, hogy a közoktatás teljes egészsében átlátható legyen.

2013. július 11. Eszközmegrendelés visszaigazolása az Almus Pater Zrt. részéről

2013. július 2. Eszközök megrendelése az Almus Pater Zrt-től

2013. július 1-4. 1.TERMÉSZETKÖZELI SPORTTÁBOR   >>>FOTÓK

2013. június 26. Eszközbeszerzés árajánlatok megkérése

2013. június 19-21. KÉPZÉS - Az országos minőségirányítási rendszerek (külső pedagógiai-szakmai ellenőrzés, értékelés, pedagógus életpálya-modell) hatása a köznevelési intézmények működésére
A képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
A képzés célja, hogy a köznevelési intézmények pedagógusainak ismereteket és gyakorlati útmutatást nyújtson az országos külső pedagógiai-szakmai ellenőrzési, értékelési rendszerrel kapcsolatban, a pedagógus életpályamodell rendszerének működésére vonatkozóan, az országos rendszerekhez illeszkedő belső önértékelési feladatok kitűzéséhez - mint intézményi önértékelés, vezetői önértékelés, a pedagógusok munkájának belső értékelési rendszere, az intézményi pedagógiai szakmai munka fejlesztéséhez a külső és belső ellenőrzések-értékelések felhasználásával.

2013. május 31. 1.EGÉSZSÉGNAP

2013. május 24.25. június 1. KÉPZÉS - Informatikai szoftverismeretek a hatékony pedagógiai munkavégzéséhez
A képzésben résztvevők száma: xxxxx fő
A képzés célja felkészíteni a résztvevőket a számítógép készség szintű használatára, ezen belül az oktatói munkához szükséges szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs programok készség szintű használatára. A program célja, hogy ismereteket adjon ahhoz, hogy miként tudják a pedagógusok az oktatási folyamatot informatikai támogatással előkészíteni, gyorsítani, precízebbé tenni.   >>>FOTÓK

2013. május 6. PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNY pedagógusoknak és szülőknek

2013. április 27. Vállalkozási szerződés megkötése a DFT Hungária Kft.-vel rendezvényszervezési, képzési szolgáltatásra és disszeminációs tevékenységre

2013. március 29.-április 11. Ajánlatok bontása, bírálata, összegzése, döntés

2013. március 20. Megbízási szerződés megkötése képzési szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatására

2013. március 18. Megbízási szerződés megkötése rendezvényszervezési szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatására

2013. március 12. Nyertes értesítése (KözbeszGuru Kft. Budapest)

2013. március 8. Ajánlatok értékelése

2013. március 6. Közbeszerzési szakértői ajánlatok beérkezése

2013. március 4. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlatkérés

2013. február 18. Értesítés támogatói döntésről (59.305.916,- Ft)

2012. október 3. Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése

2012. szeptember 24. A pályázat benyújtása